CARTOGRAFIANT MEMÒRIES LGTBI

CARTOGRAFIANDO MEMORIAS LGTBI

Divendres, 5 de maig

Viernes, 5 de mayo

18:30 h

Taller participatiu Accés gratuït

Lloc: Hall 1ª planta Teatre Arniches

Les ciutats són l’escenari al qual es desenvolupen les vivències dels seus habitants. En elles queda l’empremta de tota la diversitat de records que el pas del temps va diluint lentament cada vegada que s’escriu una nova capa de la història. A aquest taller, l’Armari de la Memòria proposa recuperar la memòria de tots aquells espais de la ciutat d’Alacant que alguna vegada foren importants per a les persones LGTBI. Molts d’aquests espais ja no són el que eren; d’altres, en canvi, continuen mantenint el seu vincle amb la comunitat de les dissidències sexogenèriques. Però tots han sigut importants a l’hora de construir la història que ens ha dut fins al present de la comunitat LGTBI.

És una tasca, la de reconstruir la història des del present, que està necessitada de qualsevol veu que ajude a encaixar peces, llocs, records… Acompanya’ns en aquest taller en el qual veurem com, unint els nostres records i memòries, podem reconstruir un mapa de les dissidències LGTBI de la ciutat d’Alacant, desvelant llocs que han passat totalment desapercebuts per als llibres d’història, però que han marcat el passat i present de moltes de nosaltres.

Las ciudades son el escenario en el que se desarrollan las vivencias de sus habitantes. En ellas quedan marcados todo un abanico de recuerdos que el paso del tiempo va diluyendo lentamente cada vez que se escribe una nueva capa de la historia. En este taller, l’Armari de la Memòria propone recuperar la memoria de todos aquellos lugares de la ciudad de Alicante que alguna vez fueron importantes para las personas LGTBI. Muchos de ellos ya no son lo que fueron; otros, en cambio, siguen manteniendo su vínculo con la comunidad de las disidencias sexogenéricas. Pero todos han sido importantes para construir la historia que hoy nos coloca en el presente de la comunidad LGTBI.

Esta tarea, la de reconstruir la historia desde el presente, necesita de cualquier voz que ayude a encajar piezas, lugares, recuerdos… Acompáñanos en este taller en el que veremos cómo, uniendo nuestros recuerdos y memorias, podemos reconstruir un mapa de las disidencias LGTBI de la ciudad de Alicante, dando luz a lugares que han pasado inadvertidos para los libros de historia, pero que han marcado el pasado y presente de muchas de nosotras.