Mostra Visible Alacant és una activitat sensibilització i visibilitat de la diversitat sexual, familiar, d’identitat i gènere mitjançant la cultura i la creació escènica i cinematogràfica.

Un espai per a donar visibilitat a temàtiques i històries que, habitualment,  no tenen cabuda a les sales comercials i on podem gaudir compartint reflexions i impressions amb part dels seus equips tècnics i creatius. 

Una aposta per l’oci compromés i la cultura com a eina per a la transformació social, i un espai per a descobrir i ampliar el coneixement sobre el que passa en el nostre entorn més pròxim, així com les realitats de molts altres llocs al voltant del món a través de les històries que ens ofereixen la música, els llargmetratges de ficció i documentals, el teatre, la dansa, o els curtmetratges.

Mostra Visible Alacant es una actividad de sensibilización y visibilidad de la diversidad sexual, familiar, de identidad y género a través de la cultura, la creación escénica y  cinematográfica.

Un espacio para dar visibilidad a temáticas e historias que habitualmente no tienen cabida en las salas comerciales y donde disfrutar compartiendo reflexiones e impresiones con parte de sus equipos técnicos y creativos.

Una apuesta por el ocio comprometido y la cultura como herramienta para la transformación social y un espacio para descubrir y ampliar el conocimiento sobre lo que ocurre en nuestro entorno más cercano, así como las realidades de otros muchos lugares alrededor del mundo a través de las historias que nos ofrece la música, los largometrajes de ficción y documentales, el teatro, la danza, o los cortometrajes.