CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ

Teatro del Barrio

Divendres, 5 de maig

Viernes, 5 de mayo

20:30 h

15 €


75’ / castellà

Autoria i intèrprets: Olga Iglesias i Nerea Pérez de las Heras

Direcció: Andrea Jiménez

Dramatúrgia: Olga Iglesias, Nerea Pérez de las Heras y Andrea Jiménez

Escenografia i il·luminació: Antiel Jiménez

Vestuari: Yaiza Pinillos

Disseny d’espai sonor: Enri La Foret

Moviment: Amaya Galeote

Producció: TEATRO DEL BARRIO

Cómo hemos llegado hasta aquí és un títol que oscil·la entre el talk show, l’autoficció, el pamflet polític, l’anàlisi social i el viatge de l’heroi mitològic clàssic, que conté desafiaments i emocions universals; només que aquí l’heroi és una lesbiana de Plasència obsessionada amb la seua mare, que ha complit els quaranta i està sumida en la precarietat.

La dramatúrgia és el resultat d’un procés de recerca amb diferents fases i que també es nodreix de la mateixa experiència de les tres artistes involucrades en el projecte.

La Cía. Teatro del Barrio va náixer en 2013 amb una voluntat obertament política. Persegueix contribuir a un debat social necessari des de les arts escèniques. És un espai feminista i polític influït pel moviment ciutadà, s’ancora en la felicitat, la llibertat, la cerca del bé comú, i fuig del pensament únic.

Cómo hemos llegado hasta aquí es un título que oscila entre el talk show, la autoficción, el panfleto político, el análisis social y el viaje del héroe mitológico clásico, que contiene desafíos y emociones universales; solo que aquí el héroe es una lesbiana de Plasencia obsesionada con su madre, que ha cumplido los cuarenta y está sumida en la precariedad.

La dramaturgia es resultado de un proceso de investigación con distintas fases y que también se nutre de la propia experiencia de las tres artistas involucradas en el proyecto. La Cía. Teatro del Barrio nació en 2013 con una voluntad abiertamente política. Persigue contribuir a un debate social necesario desde las artes escénicas. Es un espacio feminista y político influido por el movimiento ciudadano, se ancla en la felicidad, la libertad, la búsqueda del bien común, y huye del pensamiento único.