Mostra Visible Alacant és una activitat cultural i cinematogràfica composta per obres provinents dels principals certàmens cinematogràfics internacionals i que aborden les diferents qüestions lligades a la diversitat sexual, familiar, d’identitat i gènere.

Un espai per a donar visibilitat a temàtiques i històries que, habitualment,  no tenen cabuda a les sales comercials i on podem gaudir compartint reflexions i impressions amb partdels seus equips tècnics i creatius. 

Una aposta per l’oci compromés i la cultura com a eina per a la transformació social, i un espai per a descobrir i ampliar el coneixement sobre el que passa en el nostre entorn més pròxim, així com les realitats de molts altres llocs al voltant del món a través de les històries que ens ofereixen cançons, llargmetratges, cicles especials de curtmetratges, xarrades i obres de teatre.

Mostra Visible Alacant es una actividad cultural y cinematográfica compuesta por obras provenientes de los principales certámenes cinematográficos internacionales y que abordan las distintas cuestiones ligadas a la diversidad sexual, familiar, de identidad y género.

Un espacio para dar visibilidad a temáticas e historias que, habitualmente, no tienen cabida en las salas comerciales y donde disfrutar compartiendo reflexiones e impresiones con parte de sus equipos técnicos y creativos.

Una apuesta por el ocio comprometido y la cultura como herramienta para la transformación social y un espacio para descubrir y ampliar el conocimiento sobre que ocurre en nuestro entorno más cercano, así como las realidades de otros muchos lugares alrededor del mundo a través de las historias que nos ofrecen canciones, largometrajes, ciclos especiales de cortometrajes, charlas y obras de teatro