1 ABRIL > 7 ABRIL

DIA 1/04 | DIA 2/04 | DIA 3/04 | DIA 4/04 | DIA 5/04 | DIA 6/04 | DIA 7/04

ELISA Y MARCELA
Galícia / 2017 / 80’ / Teatre / castellà
CÍA. A Panadaría


Texto: A Panadaría
Dir: Geena Baamonde
Int: Ateta Bolado, Noelia Castro, Ailén Kendelman

Any 1901, A Corunya. Dues dones es casen a l’església de San Xurxo, una d’elles vestida d’home. Una història de persecucions policials, fugides en diligència, canvis d’identitat i informacions manipulades. Les còmiques d’A Panadaría presenten una reconstrucció irreverent d’un succés real. Una comèdia musical en què allò verídic sembla invent. Elisa y Marcela és una història d’amor a contratemps.

Xst! Una comèdia amb un llenguatge desenfadat basat en l’humor, el treball corporal i la música vocal. La comèdia d’A Panadaría és rebel, transgressora i sense complexos, amb un discurs que fuig d’allò ortodox. I un equip format íntegrament per dones. A Panadaría, després d’aquest premiat espectacle, va vindre per a quedar-s’hi.

Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. Las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical donde lo verídico parece invento. Elisa y Marcela es una historia de amor a contratiempo.

Shhh! Una comedia con un lenguaje desenfadado basado en el humor, el trabajo corporal y la música vocal. La comedia de A Panadaría es rebelde, transgresora y sin complejos, con un discurso que huye del ortodoxo. Y un equipo formado íntegramente por mujeres. A Panadaría, después de este premiado espectáculo, vino para quedarse.