1 ABRIL > 7 ABRIL

DIA 1/04 | DIA 2/04 | DIA 3/04 | DIA 4/04 | DIA 5/04 | DIA 6/04 | DIA 7/04

NI D’ÈVE NI D’ADAM. UNE HISTOIRE INTERSEX
França / 2018 / 58’ / VOS castellà

Dir: Floriane Devigne.

Aquesta peça reflexiona sobre la manera en què la gent intersexual busca reapropiar-se dels seus cossos i construir les seues pròpies identitats. Qüestiona què estan disposades a fer les nostres societats en nom de les normes socials i què és el que significa ser home, ser dona… o ser un poc dels dos gèneres.

Un acostament íntim i personal a la construcció de la identitat a través de la intensa mirada dels seus protagonistes que qüestiona la nostra cultura des de l’acostament vital i pedagògic del que significa la intersexualitat.

Esta pieza reflexiona sobre la manera en que la gente intersex busca reapropiarse de sus cuerpos y construir sus propias identidades. Cuestiona qué están dispuestas a hacer nuestras sociedades en nombre de las normas sociales y qué es lo que significa ser hombre, ser mujer…o ser un poco de ambos géneros.

Un acercamiento íntimo y personal sobre la construcción de la identidad a través de la intensa mirada de sus protagonistas, cuestionando nuestra cultura desde el acercamiento vital y pedagógico de lo que significa la intersexualidad.

RAFIKI
Sud-àfrica, Kenya, els Països Baixos, Alemanya / 2017 / 83’ / Drama / VOS castellà.

Dir.: Wanuri Kahiu. Guió: Wanuri Kahiu, Jenna Bass.
Int.: Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu.

“Les bones xiques kenyanes són bones esposes kenyanes…” però Kena i Ziki busquen alguna cosa més. Tot i la rivalitat política entre les seues famílies, les xiques no es poden resistir i es fan molt amigues, donant-se suport entre si en la recerca dels seus somnis dins d’una societat conservadora. Quan l’amor sorgeix entre les dues, hauran de triar entre la felicitat i la seguretat.

Basada en el relat breu «Jambula Tree» de l’escriptora ugandesa Monica Arac de Nyeko, Rafiki és el primer llargmetratge kenyà convidat a participar en el Festival de Cannes, dins de la selecció oficial Un Certain Regard. Cinema de combat al més pur estil Sean Baker: pop visual en estat pur. El seté art abraçant la llibertat de les dones africanes.

“Las buenas chicas kenianas son buenas esposas kenianas…” pero Kena y Ziki van a por algo más. A pesar de la rivalidad política entre sus familias, las chicas no pueden resistirse y se hacen muy amigas, apoyándose entre sí en la búsqueda de sus sueños dentro de una sociedad conservadora. Cuando el amor surge entre ambas, deberán decidir entre la felicidad y la seguridad.

Basada en el relato breve «Jambula Tree» de la escritora ugandesa Monica Arac de Nyeko, Rafiki es el primer largometraje keniata invitado a participar en el Festival de Cannes, dentro de la selección oficial Un Certain Regard. Cine de combate al más puro estilo Sean Baker: puro pop visual. El séptimo arte abrazando la libertad de las mujeres africanas.