1 ABRIL > 7 ABRIL

DIA 1/04 | DIA 2/04 | DIA 3/04 | DIA 4/04 | DIA 5/04 | DIA 6/04 | DIA 7/04


Actuació de la cantautora
INÉS SAAVEDRA

Cantautora uruguaiana establida a Alacant que es reinventa en cada treball. Ella mateixa compon, canta, fa arranjaments, toca els instruments, fa les programacions i es produeix. D’Inés cal destacar aqueixa independència absoluta, tant en la seua concepció d’una música que no admet etiquetes com en la manera de desembolicar-se totalment al seu aire dins d’un ambient dominat per interessos extra-musicals.

Cantautora uruguaya establecida en Alicante que se reinventa en cada trabajo. Ella misma compone, canta, hace arreglos, toca los instrumentos, hace las programaciones y se produce. De Inés hay que destacar su independencia absoluta,tanto su concepción de una música que no admite etiquetas como en la manera de desenvolverse totalmente a su aire dentro de un ambiente dominado por intereses extramusicales.NOMEOLVIDES
Espanya / 2018 / 7’ / ficció / VO castellà
Dir: Ferran Navarro-Beltrán

Dues dones de setanta anys, Irene i Luisa, acudeixen a un cementeri per a visitar els seus familiars difunts. Una sèrie de coincidències provocaran que els seus camins es creuen.

Dos mujeres de 70 años, Irene y Luisa, acuden a un cementerio para visitar a sus familiares difuntos. Una serie de coincidencias provocarán que sus caminos se crucen.

LO QUE NO SE VE
Espanya / 2017 / 5’ / ficció / VO castellà
Dir: Lamberto Guerra

Lorenza va camí dels huitanta, acaba de quedar-se vídua i decideix tornar a la seua llar de joventut. La seua filla Tara no ho aprova, però les seues netes decideixen acompanyar-la. Un xicotet viatge de vint metres i cinquanta anys per a reflexionar sobre les coses que realment importen i com ens costa veure-les.

Lorenza va camino de los 80, acaba de quedarse viuda y decide volver a su hogar de juventud. Su hija Tara no lo aprueba, pero sus nietas deciden acompañarla. Un pequeño viaje de 20 metros y 50 años, para reflexionar sobre las cosas que realmente importan y cuánto nos cuesta verlasUn pequeño viaje de 20 metros y 50 años, para reflexionar sobre las cosas que realmente importan y cuánto nos cuesta verlas

VISIBLES
Espanya / 2017 / 5’ / ficció / VO castellà
Dir: Lamberto Guerra

La societat ha creat un estereotip del col·lectiu LGTBI+ en el qual els seus membres són persones a la moda amb diners, que es diverteixen molt i mai passen dels quaranta anys. Però on estan les persones majors? S’evaporen en arribar a aquesta edat?

La sociedad ha creado un estereotipo del colectivo LGTBI+ en el que sus miembros son personas a la moda con dinero, que se divierte mucho y nunca pasan de los 40 años. Pero ¿Dónde están las personas mayores? ¿Se evaporan al llegar a esa edad?

MARGUERITE
El Canadà / 2017 / 19’ / ficció / VOS castellà
Dir: Marianne Farley

L’amistat que sorgeix entre una anciana i la seua infermera conduirà a la primera a desenterrar desitjos mai confessats que l’ajuden a reconciliar-se amb el seu passat.

La amistad que surge entre una anciana y su enfermera conducirá a la primera a desenterrar deseos nunca confesados, ayudándole a reconciliarse con su pasado.