PUÑOS DE HARINA

Jesús Torres

Divendres, 6 de maig

Viernes, 3 de mayo

20:30 h

15€


90’ 

Text, direcció i interpretació: Jesús Torres

Disseny il·luminació: Jesús Díaz Cortes

Escenografía i vestuari: Mario Pinilla

Coreografía: Mercé Grané

Espai sonor i música: Alberto Granados Reguillón

Puños de harina segueix l’estructura d’un combat de boxa i enfronta, en deu assalts, dues històries de manera paral·lela. D’una banda, descobrirem la història real de Rukeli, el boxador alemany i d’etnia gitana que va desafiar Hitler. D’altra banda, coneixerem Saúl, un gitano homosexual que, a l’Espanya rural dels vuitanta, cerca la seua identitat i intenta sobreviure en el si d’una família tradicional.

Aquesta és la història de com alguns homes lluiten, resisteixen i sobreviuen en la societat, però també és la història de com s’esforcen per encaixar en el concepte ideal de «ser homes de veritat», en un context social masclista, racista i homofob que els rebutja.

«Puños de harina» sigue la estructura de un combate de boxeo y enfrenta en diez asaltos, dos historias de forma paralela. Por un lado, descubriremos la historia real de Rukeli, el boxeador alemán y de etnia gitana que desafió a Hitler. Por otro lado, conoceremos a Saúl, también gitano y homosexual que, en la España rural de los 80, busca su identidad e intenta sobrevivir en el seno de una familia tradicional.

Esta es la historia de cómo algunos hombres luchan, resisten y sobreviven en la sociedad, pero también es la historia de cómo se esfuerzan por encajar en el concepto ideal de “ser hombres de verdad”, en un contexto social machista, racista y homófobo que les excluye.