LAS COPLAS CON PAN(K) SABEN MEJOR

El trío caracol

Dimarts, 3 de maig

Martes, 3 de mayo

19:30 h

10€


Dramaturgia i guió: Victor Cerezo

Pianiste: Juan Manuel Tordable

Violí: Rodrigo J. Ruiz

Veu: Victor Cerezo

Disseny il·luminació: Hector Calvo

Disseny de so: Javier López

Un piano i un violí al servei d’una imponent veu per a cantar i emocionar amb les melodies que tantes vegades hem sentit les nostres mares i àvies. Tresors de la memòria embolicats en bellesa musical.

El Trío Caracol part del gènere de la copla per a do- nar forma a l’espectacle Las coplas con pan(k) sa- ben mejor, on es reflecteix sobre una llibertat que ja està a la natura, i que nosaltres, submergits en la postmodernitat del segle XXI, encara no gestionem bé. La copla que trenca els motles del moment, recerca la bellesa, fa un pas endavant i s’allunya de les presons que la nostra societat imposa. En el rerefons d’aquest viatge es lliura una batalla molt important, una guerra interna on es posa en joc un futur de llibertats individuals i col·lectives.

Un piano y un violín al servicio de una imponente voz para cantar y emocionar con las melodías que tantas veces hemos oído a nuestras madres y abuelas. Tesoros de la memoria envueltos en belleza musical.

El Trío Caracol parte del género de la copla para dar forma al espectáculo Las coplas con pan(k) saben mejor, donde se reflexiona acerca de una libertad que ya está en la naturaleza, y que nosotrxs, sumergidxs en la postmodernidad del siglo XXI, aún no gestionamos bien. La copla que quiebra los moldes del momento, busca la belleza, da un paso adelante y se aleja de las cárceles que nuestra sociedad nos impone. En el transfondo de este viaje, se libra una batalla muy importante, una guerra interna en la que se pone en juego un futuro de libertades individuales y colectivas.