JESS

Dimarts, 4 de maig.

Entrada: 3€

19:30 h


Dir.: Agnes Coleman


Costa R / 10’ / 2019 / Doc

Jess és un home trans i la primera persona migrant a Costa Rica que ha aconseguit que la seua identitat de gènere autoproclamada aparega en el seu document d’identitat. No obstant això, la seua lluita va mes allà: Jess reclama el dret a existir de les persones que viuen diferents interseccionalitats.

Jess es un hombre trans y la primera persona migrante en Costa Rica que ha conseguido que su identidad de género auoproclamada aparezca en su documento de identidad. Sin embargo, su lucha va mas allá: Jess reclama el derecho a exisitir de las personas que viven diferentes interseccionalidades.