Cia. PATRÍCIA PARDO presenta CUL KOMBAT

Divendres, 7 de maig

Hora: 20:00 h

Entrada: 12€


Dramatúrgia i texts: Patrícia Pardo i Guadalupe Sáez (Inspira la idea original Manifiesto contrasexual de Paul B. Preciado)

Int.: Eva Zapico, Amparo Oltra i Patrícia Pardo

Vest.: Raquel Renart i Mar Hernández

Il·luminació: David Sánchez

És un al·legat per l’elminació dels gèneres, com a horitzó. Però, alhora, reivindiquem la categoría imposada, la de ser dona, perquè sabem de la invisibilitat, de la violencia i del control exercit sota eixa etiqueta-dona.

Lluitem per l’eliminació de la sexificació, sí, però no oblidem que els nostres avis pegaven les nostres avies.

A partir del pretext temàtic de la campanya d’Amnistia Internacional “El meu cos, els meus drets”, Sáez i Pardo escriuen Cul Kombat, obra circense-teatral que qüestiona la intromissió en els cossos, en la identitat i la imposició de les categories, Però alluntant-se, per endinsar-se en un llenguatge pròpiament escènic, metafòric. Des del clown gestual però també des del deliri textual. Des de l’humor transgresor però també des de la fragilitat de l’exposició personal.

Xst!  “La història de les dones la coneixem per les nostres mares, per les nostres àvies, pel que diuen i pel que callen, pel que diuen i pel que callen.”

Es un alegato por la eliminación de los géneros, como horizonte. Pero, a la vez, reivindicamos la categoría impuesta, la de ser mujer, porque sabemos de la invisibilidad, de la violencia y del control ejercido bajo esa etiqueta-mujer.

Luchamos por la eliminación de la sexificación, sí, pero no olvidamos que nuestros abuelos pegaban a nuestras abuelas.

A partir del pretexto temático de la campaña de Amnistía Internacional “Mi cuerpo, mis derechos”, Sáez y Pardo escriben Cul Kombat, obra circense-teatral que cuestiona la intromisión en los cuerpos, en la identidad y la imposición de las categorías, Pero alejándose, para adentrarse en un lenguaje propiamente escénico, metafórico. Desde el clown gestual pero también desde el delirio textual. Desde el humor transgresor pero también desde la fragilidad de la exposición personal.

¡Shhh!  “La historia de las mujeres la conocemos por nuestras madres, por nuestras abuelas, por lo que dicen y por lo que callan, por lo que dicen y por lo que callan.”